~

............................................... "Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
Μαραθώνας είναι κωμόπολη της βορειοανατολικής Αττικής και έδρα του "Δήμος Μαραθώνος" ομώνυμου δήμου. Είναι από τους πιο ιστορικούς δήμους της Ελλάδας παγκοσμίως. Έγινε γνωστός από την "Μάχη του Μαραθώνα" ομώνυμη μάχη το Σεπτέμβριο του 490 π.Χ. μεταξύ Αθηναίων (Πλαταιών) και Περσών.
Πήρε την ονομασία της από τον τοπικό ήρωα Μάραθο. Αργότερα (στην αρχαιότητα) ιδρύθηκαν στην περιοχή και οι πόλεις "Προβάλινθος (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Προβάλινθος" και "Τρικόρυθος (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Τρικόρυθος" οι οποίες μαζί με το Μαραθώνα αποτέλεσαν την "Τετράπολη (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Τετράπολη" της Αττικής. Από το Μαραθώνα προέρχονται οι όροι "Μαραθωνοδρόμος (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Μαραθωνοδρόμος" και "Μαραθώνιος"
"Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια".

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Η “Επιτροπή Κατά του Τσιμεντονησιού” ζητά ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.” επειδή, από την εφαρμογή των νόμων και σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, δεν υπάρχει πια λόγος ύπαρξής τηςΚατατέθηκε σήμερα στο Δήμο Μαραθώνα με Α.Π. 23070/ 03-10.2016 (στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ΤΖΟΥΜΕΛΕΑ ΒΕΡΑ τηλ. 6944.123.100 email. esovera@windiwslive.com )

Προς 
1.-Τον ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - 2.-Το Δημοτικό Σύμβουλο ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗ
Κοινοποίηση 3. ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 4.ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 5. Εφημερίδα “Αρκαδικό Βήμα» για τις δραστηριότητες του Συλλόγου Αρκάδων Ραφήνας, Νέας Μάκρης, Μαραθώνα 6. Εφημερίδα Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 7.Εφημερίδα Ζω Ανατολικής Αττικής 8.“ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ”

ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.”

 Σχετικά με απόφαση που ελήφθη κατά την 14η /2016 τακτική συνεδρίαση την 14η Ιουλίου 2016, αφού είχαν ήδη αποχωρήσει διαμαρτυρόμενοι για αυτό το θέμα όλοι οι Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, με θέμα, σύμφωνα με την εισήγησή σας: περί «Λήψεως απόφασης σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.». Εδώ εισηγείστε: “Την εκπροσώπηση του Δήμου Μαραθώνος στην προγραμματιζόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Καλπακίδη, τον οποίο και εξουσιοδοτούμε να ψηφίσει παρών σε όλα τα θέματα, υπό την επιφύλαξη της Απόφασης 84/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου.”
Δεδομένου ότι:
A.- Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 4542/2009 ΤΜΗΜΑ Ε΄ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ όπου δικαιώνονται οι πολίτες κατά του Υπουργού Ανάπτυξης και κατά της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία (απόφαση) αναφέρεται: 
Δια ταύτα, το Σ.Τ.Ε.:
I. Δέχεται την κρινόμενη αίτηση. 
II. Ακυρώνει την Τ/2729/16.2.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 378/25.2.2004). 
III. Απορρίπτει την ασκηθείσα παρέμβαση. 
IV. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 
V. Επιβάλλει στο Δημόσιο και στην παρεμβαίνουσα να καταβάλουν συμμέτρως στους αιτούντες το ποσόν των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Και
VI. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.
(Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Σεπτεμβρίου 2009 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την 31η Δεκεμβρίου 2009)
B.- H ΑΠΟΦ. ΑΡΙΘ. 84/2014 ΔΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ αναφέρει: “εφόσον εξέλιπε ο σκοπός δια τον οποίο συνεστήθη η ανώνυμος εταιρεία, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα στην από 10-4-2014 συνεδρίασή του, συνηγορεί στη διάλυση της εταιρείας χωρίς απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς την εταιρεία και σε πάντα τρίτο, και αποφασίζει την αποχώρηση του Δήμου Μαραθώνα (τέως Ν. Μάκρης) από την εταιρεία με αναφορά των παραπάνω περιπτώσεων και εφόσον εξέλιπε ο σκοπός δια τον οποίο συστήθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.», απόφαση η οποία είναι σύμφωνη με το Νόμο 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, παραγρ.47 & 47α τον οποίο και επικαλούμαστε,
Για όλα τα ανωτέρω,
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, με το δικαίωμα που μας δίνει η ιδιότητά μας, ως πολίτες και ως μέλη της “Επιτροπής Κατά του Τσιμεντονησιού”.

ΖΗΤΟΥΜΕ
1.- ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.” επειδή, από την εφαρμογή των νόμων και σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, δεν υπάρχει πια λόγος ύπαρξής της.
2.- Ζητούμε επίσης εξηγήσεις ώστε να κατανοήσουμε γιατί, αφού
A. Με την ΑΠΟΦΑΣΗ 4542/2009 ΤΜΗΜΑ Ε΄ “από το Συμβούλιο της Επικρατείας ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ η υπ’ αριθμ. Τ/2729/16.2.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 378 Β΄/25.2.2004), η οποία αφορούσε την χωροθέτηση λιμένα σκαφών αναψυχής στη Νέα Μάκρη Αττικής, στη θέση Λιμανάκι, καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως”, και αφού:
B. Mε την 84/2014 απόφαση το νυν Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι: “εφόσον εξέλιπε ο σκοπός δια τον οποίο συνεστήθη η ανώνυμος εταιρεία, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα στην από 10-4-2014 συνεδρίαση του, συνηγορεί στη διάλυση εταιρείας», 
Γιατί, ρωτάμε, στην εισήγησή σας δεν ζητήσατε καθαρά τη διάλυση της Εταιρείας;
3.-Ζητούμε από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Καλπακίδη και από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνα να μας ενημερώσει εγγράφως και άμεσα: 
α) Αν έγινε Γ.Σ. της ως άνω Εταιρίας και, αν ναι, 
 αν ήταν παρών εκπρόσωπος του Δήμου Μαραθώνα, 
 ποια ήταν η πρόταση της εταιρείας: αν θα διαλυθεί ή όχι;, 
 ποια ήταν η θέση του εκπροσώπου του Δήμου μας, 
 αν πάρθηκε τελικά κάποια απόφαση και ποια, χορηγώντας μας επικυρωμένο αντίγραφο
 Αν και πού έχουν δημοσιευτεί ή αναρτηθεί κάποιες από τις ενέργειες ή αποφάσεις της Εταιρείας ή του Δήμου Μαραθώνα.
 Και γενικά, για κάθε τι που έχει σχέση με την ως άνω εταιρεία.
β) Σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει Γ.Σ. της ως άνω Εταιρείας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα και έγκαιρα, ώστε να παραστούμε στις συνελεύσεις.
Τέλος, ζητούμε 
γ) Να γίνει Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες για την πορεία των ως άνω θεμάτων σχετικά με την εταιρεία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.” .
Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της καταστροφής σε όσους δεν το γνωρίζουν, επισυνάπτουμε ενδεικτικά, απόσπασματα από την απόφαση του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ΑΠΟΦΑΣΗ 4542/2009 που απορρίπτει τη χωροθέτηση του τσιμεντονησιού στον τόπο μας, σχεδιάγραμμα του τερατουργήματος από το ΦΕΚ και ενδεικτικό πίνακα του τι θα κατασκευαστεί.
Ελπίζουμε, οι Δημοτικοί μας Σύμβουλοι, σύσσωμοι να ταχθούν με το δίκαιο και το συμφέρον του τόπου, της Φύσης και των επαγγελματιών μας, με τη διάλυση του φορέα του “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε.”. ακυρώνοντας, έτσι, οριστικά και αμετάκλητα ένα τερατούργημα που θα κατέστρεφε τη θάλασσα, την ακτή, τους επαγγελματίες και τον ήπιο τουριστικό χαρακτήρα του τόπου μας.
Τώρα πια είναι σαφέστατο ότι σε αυτή την υπόθεση, οι διεθνείς Εταιρείες- ανάδοχοι του τσιμεντονησιού επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον ήλιο και τη θάλασσά μας διαλύοντας τη δομή του τόπου και την υγεία των κατοίκων. Ευρύτερα δε, με το να μεταφέρουν τα τουριστικά κεφάλαια στις δικές τους χώρες, να καταστρέψουν τον τουρισμό και την οικονομία της πατρίδας μας.
Η οριστική διάλυση της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε είναι το πιο σημαντικό μας μέλημα, σπουδαιότερο από όλα τα θέματα που υπάρχουν στον τόπο μας. Ας γίνει τούτο το καλό για τον τόπο, στη δική σας θητεία!


Οι αιτούντες:
Τζουμελέα Βαρβάρα - Πέτρος Κατσής - Σιδερή Σοφία
Καταθέτουμε συνολικά σελίδες έξι (6): Δηλαδή, τρείς έως εδώ και τρείς τα συν/να ενδεικτικά στοιχεία•
“ …το έργο θα λειτουργήσει 
ανταγωνιστικά με την υπάρχουσα εμπορική κίνηση της περιοχής, 
ο συγκεκριμένος δε σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις χερσαίες λειτουργίες 
και λιγότερο στο λιμενικό έργο, 
ενώ υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί για την περιβαλλοντική επιβάρυνση,
για την αναγκαιότητα 400 θέσεων ελλιμενισμού στη συγκεκριμένη θέση.”ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΑΠΟΦΑΣΗ 4542/2009 απόσπασμα από την αιτιολογία 13)
“O Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ν. Μάκρης, προτείνει : 
α) Η κατασκευή Τουριστικού Λιμένα δυναμικότητας 394 σκαφών. Η κατασκευή του έργου τοποθετείται εντός της θάλασσας (δημιουργία νησίδος) και σε απόσταση 120,00 μ. περίπου από την ακτή και θα συνδέεται οδικώς με γέφυρα χαμηλού ύψους. 
Η θαλάσσια ζώνη είναι : 245.000,00 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένης των προσχώσεων για την δημιουργία χερσαίας έκτασης Ε=65.250,00 τ.μ, ήτοι : 245.000,00 -65.250,00=179.750,00 τ.μ.). 
Οι προσχώσεις είναι : 65.250,00 τ.μ. 
Ο χερσαίος χώρος είναι : 65.324,00 τ.μ.
Προβλέπεται η δημιουργία δέκα Ο.Τ., συνολικού εμβαδού Ε=24.913,76 τ.μ., στα οποία τοποθετούνται όλες οι προβλεπόμενες λειτουργίες της Μαρίνας» για τις οποίες προβλέπονται οι εξής εγκαταστάσεις 
1. κτίριο φυλακίου εισόδου 
2. θερινός κινηματογράφος 
3. αναψυκτήριο
4. καταστήματα
5. ναυταθλητικές εγκαταστάσεις
6. εμπορικό κέντρο 
7. γυμναστήριο 
8. κομμωτήριο
9. κουρείο
10. τουριστικά καταλύματα 
11. Yacht club 
12. snack bar – 
13. εστιατόριο, 
14. κέντρο διοίκησης
15. ιατρείο \
16. - φαρμακείο,
17. γραφεία 
18. κέντρο πληροφόρησης 
19. τράπεζα,
20. κτίριο υπηρεσιών και οργανισμών, 
21. ταβέρνα 
22. - ουζερί, 
23. εκθεσιακός χώρος, 
24. υποστήριξη εκθεσιακού χώρου
25. τελωνείο, 
26. λιμεναρχείο, 
27. πυροσβεστικός σταθμός, 
28. αποθηκευτικοί χώροι, 
29. πλυντήρια, super market, 
30. υποσταθμός Δ.Ε.Η., 
31. χώροι υγιεινής, 
32. αποδυτήρια, 
33. συντήρηση σκαφών,
34. φάρος 
35. - φυλάκιο εισόδου.
• Κατά τον εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης η λιμενική σκοπιμότητα της υπό έγκριση μελέτης είναι δευτερεύουσα έναντι της οικιστικής και εμπορικής δραστηριότητας αυτής ενόψει των χρήσεων που προτείνονται (κομμωτήρια, καταστήματα κ.λπ.).
• Kατά τον ίδιο εκπρόσωπο το έργο θα λειτουργήσει ως πόλος αναψυχής και έλξης και μάλιστα ανταγωνιστικά με την υπάρχουσα εμπορική κίνηση της περιοχής, ο συγκεκριμένος δε σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις χερσαίες λειτουργίες και λιγότερο στο λιμενικό έργο, ενώ υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, για την αναγκαιότητα 400 θέσεων ελλιμενισμού στη συγκεκριμένη θέση”
(ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 4542/2009 απόσπασμα από την αιτιολογία 10) 
“ Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της Χώρας δεν επιτρέπεται να αποφασίζεται επ’ ευκαιρία και αποσπασματικά, αλλά πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού εντός του εθνικού ή μείζονος περιφερειακού δικτύου λιμένων της Χώρας.
Δεδομένου δε ότι ο σχεδιασμός του εθνικού ή περιφερειακού δικτύου λιμένων εκφράζει κατ’ ουσίαν την στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης αυτών, ο προγραμματισμός κάθε λιμένα, οποιασδήποτε κλίμακας, πρέπει, περαιτέρω, να στηρίζεται σε πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη, την οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:
 αφ’ ενός το δημόσιο συμφέρον, το οποίο επιβάλλει την κατασκευή του λιμένα
 και αφ’ ετέρου, τους όρους προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος που επηρεάζεται από αυτόν, στους οποίους περιλαμβάνεται:
1. η διαφύλαξη του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, 
2. η αποφυγή βλάβης του τυχόν εκεί υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου, στο οποίο ανήκουν και οι ενάλιες αρχαιότητες, 
3. ο σεβασμός της γεωμορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των ακτών και
4. η μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη των οικείων οικοσυστημάτων και της υδροδυναμικής των ακτών, 
5. συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού του αισθητικού κάλλους της ακτής, που αποτελεί πολύτιμο οπτικό πόρο.
 Μόνο δε αν από την οικεία τεχνική μελέτη προκύπτει ότι οι αρχές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον προγραμματισμό του λιμένα, η κατασκευή του δύναται να θεωρηθεί ως βιώσιμη και άρα νόμω επιτρεπτή (ΣτΕ 2506/2002, 3346/1999, 1434/1998 βλ. και 5168/1997)”.
………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου