~

............................................... "Η συμφιλίωση των πολιτισμών περνά μέσα από την οικουμενικότητα της Παιδείας"
Μαραθώνας είναι κωμόπολη της βορειοανατολικής Αττικής και έδρα του "Δήμος Μαραθώνος" ομώνυμου δήμου. Είναι από τους πιο ιστορικούς δήμους της Ελλάδας παγκοσμίως. Έγινε γνωστός από την "Μάχη του Μαραθώνα" ομώνυμη μάχη το Σεπτέμβριο του 490 π.Χ. μεταξύ Αθηναίων (Πλαταιών) και Περσών.
Πήρε την ονομασία της από τον τοπικό ήρωα Μάραθο. Αργότερα (στην αρχαιότητα) ιδρύθηκαν στην περιοχή και οι πόλεις "Προβάλινθος (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Προβάλινθος" και "Τρικόρυθος (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Τρικόρυθος" οι οποίες μαζί με το Μαραθώνα αποτέλεσαν την "Τετράπολη (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Τετράπολη" της Αττικής. Από το Μαραθώνα προέρχονται οι όροι "Μαραθωνοδρόμος (δεν έχει γραφτεί ακόμα)" "Μαραθωνοδρόμος" και "Μαραθώνιος"
"Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια".

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

EΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο " ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ " !!!!!!
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΚΑΤ΄ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΙΝΕΠΕΠ
ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(υπ όψη κου Κωνσταντίνου Κουλούρη)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΣΑΝΤ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SURREY
ΡΑΦΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2011


Ι. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Η παρούσα πραγματογνωμοσύνη συντάσσεται κατ΄ εντολή του ΙΝΕΠΕΠ και αναφέρεται στα υδρολογικά και γεωμορφολογία στοιχεία της θέσης της εγκατάστασης του εργοταξίου ανάπτυξης εργασιών στο προς κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνα.
Αφενός ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤ είναι Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αριθμό μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 79300, είναι μέλος του Μητρώου Ελλήνων Κατασκευαστών της Δ/νσης Δ15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό μητρώου Μ.27774 και μέλος του καταλόγου Πραγματογνωμόνων του Εφετείου Αθηνών με αριθμό 446/2008.
Αφετέρου ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ είναι Πολιτικός Μηχανικός MSc του Πανεπιστημίου SURREY με αριθμό μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 99265.
Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω μηχανικοί έχουν εργαστεί για λογαριασμό της πολυεθνικής περιβαλλοντικής εταιρείας BILLFINGER BERGER BOD (B.B.B.O.D.) με έδρα την Αυστρία, στην σύνταξη των μελετών εφαρμογής και των φακέλων προσφοράς της παραπάνω στους δημόσιους διαγωνισμούς για τα ακόλουθα έργα κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α. στα οποία η B.B.B.O.D.συμμετείχε, γεγονός που πιστοποιεί την εμπειρία τους σε παρόμοια έργα και συγκεκριμένα:

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
 ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ
 ΧΥΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
 ΧΥΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΧΥΤΑ ΧΙΟΥ
 ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Η συμμετοχή τους στην ομάδα μελέτης αφορούσε σύνταξη τοπογραφικών μελετών, σύνταξη υδραυλικών μελετών, σύνταξη μελετών οδοποιίας, μελετών γενικού σχεδιασμού και γενικά όλων των τεχνικών μελετών για την ολοκληρωμένη τεχνική προσφορά της B.B.B.O.D. η οποία δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό του εν λόγω ΧΥΤΑ για δικούς της λόγους.
ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής, έχει ξεκινήσει η κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού στην προβλεπόμενη από την μελέτη θέση. Τα περιμετρικά όρια του χώρου αναφέρονται σε συντεταγμένες κρατικού δικτύου (σύστημα ΕΓΣΑ’87) στην σελίδα 7 του τεύχους 7 με τίτλο: Μελέτη Έργων Διαχείρισης Ομβρίων της Μελέτης Εφαρμογής η οποία έχει θεωρηθεί από την ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αττικής.
Μετά από καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Γραμματικού που αφορούν στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού, η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε σχετικές
αυτοψίες, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, μερική διαμόρφωση και στεγάνωση των κυττάρων και κατασκευή του φέροντος οργανισμού της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Το βασικότερο όμως είναι ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ και τα οποία μετά την συνένωσή τους, καταλήγουν στο Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου. (Αρ. Πρωτ. 492/28-02-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος).
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας συνοψίζεται στην εξέταση του συνόλου των στοιχείων και στην απόδειξη ή μη της ύπαρξης των ρεμάτων αυτών εντός της λεκάνης του ΧΥΤΑ.
IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Η παρούσα πραγματοποιήθηκε με λεπτομερή εξέταση και μελέτη όλων των στοιχείων που συλλέχτηκαν στο γραφείο και με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και scanner HP 4600 ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την σάρωση των αναλογικών χαρτών και διαγραμμάτων.

V. ΠΡΟΣΚΟΜΙΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΥΠ΄ ΟΨΙΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Τα υπ’ αριθμόν 492/28-02-2011 και 363/14-04-2011 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
2. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου.
3. Το τεύχος 7 με τίτλο Μελέτη έργων Διαχείρισης Ομβρίων της θεωρημένης Μελέτης Εφαρμογής του εν λόγω έργου.
4. Οι δορυφορικές εικόνες του προγράμματος Google Earth καθώς και οι δυνατότητες του να παράγει μοντέλα εδάφους.
5. Ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:50.000.
6. Το διάγραμμα της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000.
7. Φωτογραφίες της περιοχής.
ΟΙ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

VI. ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΠΟΡΙΣΜΑ
Η λεκάνη του ΧΥΤΑ αποτελεί μία φυσική λεκάνη συνολικής έκτασης περίπου 517 στρεμμάτων και έχει μέγιστο υψόμετρο περί τα 405 μέτρα (από Μέση Στάθμη Θάλασσας Μ.Σ.Θ.) στην είσοδο της εγκατάστασης αλλά και στις εγκαταστάσεις συνεργείου και κτηρίου διοίκησης, και ελάχιστο υψόμετρο 305 μέτρα από Μ.Σ.Θ. στην θέση κατάντη των εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μία περιμετρικά λοφώδη περιοχή η οποία όπως είναι φυσικό έχει διαβρωθεί σε χαρακτηριστικές θέσεις (μισγάγγειες γραμμές) από τα νερά της βροχής τα οποία συλλέγονται από πολλές κύριες μισγάγγειες γραμμές στις θέσεις αυτές και οδηγούνται σε έναν κεντρικό αποδέκτη (ρέμα) και οδηγούνται στην θάλασσα. Εκεί εκβάλουν 490 μέτρα βόρεια στης παραλίας Σέσι και περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια του αρχαιολογικού χώρου της Ραμνούντας. Οι κλίσεις του ανάγλυφου της λεκάνης είναι μεγάλες και σε πολλά σημεία φθάνουν το 1:1. Στο διάγραμμα της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 παρουσιάζονται οι μισγάγγειες γραμμές με διακεκομμένη γραμμή ενώ οι δύο κυριότερες οριοθετούνται με την χαρακτηριστική γραμμή πρανούς γεγονός που τις καταδεικνύει ως χείμαρρους (περιοδική ροή). Αυτές οι δύο γραμμές είναι οι μόνες από τις συνολικά 8 οι οποίες έχουν επιλεγεί από το χαρτογράφο να σχεδιαστούν στο χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000 (χαρτογραφική γενίκευση) με διακεκομμένη γαλάζια γραμμή και να χαρακτηριστούν ως ρέμα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.Υ.Σ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Ή ΧΑΡΑΔΡΑΣ.

Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού λοιπόν έχει ορίσει και αυτή (όπως οι επιθεωρητές περιβάλλοντος μετά από αυτοψίες) τις δύο κύριες μισγάγγειες γραμμές που διασχίζουν την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ ως ρέματα. Οι μελετητές κατά την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αγνοούν τα στοιχεία αυτά. Μελετώντας το σχέδιο τους με αριθμό 11 και κωδικό ΒΑ «Γενική Διάταξη Έργων» παρατηρούμε την μία μισγάγγεια αυτή του υδατορέυματος 2 (με διακεκομμένη γραμμή) η οποία ξεκινάει από την κεντρική είσοδο της εγκατάστασης, συνεχίζει κάτω από το χώρο απόθεσης χωμάτων!!! (γεγονός στο οποίο οφείλεται η παρουσία φερτών υλικών μετά τις έντονες βροχοπτώσεις) χωρίς κανένα απολύτως τεχνικό έργο και συνεχίζει έως το «τεχνικό έργο οδοποιίας» όπου αναγκαστικά και προκειμένου ένα τέτοιο τεχνικό έργο να ενταχθεί στους περιβαλλοντικούς όρους, ξαφνικά εμφανίζεται η ανάγκη να κατασκευαστεί. Συνεχίζει μετά από αυτό το τεχνικό παράλληλα με το πόδι του πρανούς της εγκατάστασης του βιολογικού και καταλήγει στον αποδέκτη στην συμβολή με τις άλλες μισγάγγειες, εκεί που σχηματίζεται το κεντρικό ρέμα που οδεύει προς την θάλασσα.
ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ
Το υδατόρευμα 1 ξεκινάει από την περιοχή όπου έχει σχεδιαστεί το επίπεδο του κτηρίου διοίκησης και το συνεργείο. Περνάει κάτω από την απορριμματική μάζα!!! και στην θέση του αγωγού στραγγισμάτων συναντάει το
υδατόρευμα 2 όπου και ενώνονται. Αυτός είναι και ο λόγος που μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις παρασύρθηκαν ποσότητες αργίλου (γεωλογικός φραγμός βλ. στεγάνωση ΧΥΤΑ Μ.Π.Ε. 7.2.2.1.2.) αλλά και τμήμα της μεμβράνης της στεγάνωσης. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ο υπολογισμός των παροχών σε περιόδους βροχοπτώσεων στα δύο αυτά ρέματα. Με δεδομένο όμως μέσο ετήσιο ύψος βροχής 430χιλιοστά (βλ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4.3.2.) και της έκταση της λεκάνης του ΧΥΤΑ (517.000 τετρ. Μέτρα) εύκολα υπολογίζουμε ότι στο κατάντη τμήμα του ρέματος εντός ΧΥΤΑ θα περάσουν το έτος περίπου 222 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από την ανάλυση προκύπτει η ύπαρξή δύο ρεμάτων εντός της λεκάνης του ΧΥΤΑ.
ΡΑΦΗΝΑ 09-05-2011
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ:
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΣΑΝΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ SURREY
Λ. ΦΛΕΜΙΓΚ 29 ΡΑΦΗΝΑ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 19 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Συμπληρωματική Σημείωση:
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, κατατέθηκε στην εισηγήτρια
του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Σακελλαροπούλου την 11/05/2011
Κων Κουλούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ.Υ.Σ 6427/6 .( ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:5.000)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ Γ.Υ.Σ. (ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:50.000)
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΒΑ11 Μ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
(Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, κατατέθηκε στην εισηγήτρια
του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Σακελλαροπούλου την 11/05/2011)


Ο κύριος Κουλουμπής είναι Διευθυντής στο Γραφείο Τύπου του Μαραθώνα.Εγώ ρώτησα για τις μελέτες του Βιολογιικού! στο Γραμματικό !!! Όρίστε
που καταλήξαμε.
Διαβάστε κάτω τις τοποθετήσεις του Αξιότιμου κύριου Κουλουμπή
Επικοινωνία από Face Book..( Απόσπασμα της επικοινωνίας )

~~~~~~~~~~~~~

                                                              Λονδίνο 23-03-2014

Ο κύριος Κουλουμπής είναι Διευθυντής στο Γραφείο Τύπου του Μαραθώνα.
Αγαπητέ Κύριε Κουλουμπή,
Μόλις επέστρεψα από επαγγελματικό ταξίδι στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
και τώρα πίσω στο Λονδίνο.
Όπως σας υποσχέθηκα περνάω στη φάση των διευκρινήσεων, τόσο για τους
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος όσο και στην Επίσκεψη Αναφορών στις
18/09/2013.
Επιγραμματικά για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σας απαντώ ότι η
πρώτη μου επικοινωνία ήταν στις 03/07/2010 όταν έστειλα επιστολή στην
τότε Ειδική Γραμματέα Περιβάλλοντος Κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη. Την
ευχαριστώ θερμά για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της που πάνω από όλα
έκανε το καθήκον της και διαβίβασε την καταγγελία μου στον αρμόδιο
Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, κ. Παναγιώτη Μέρκο. Είχε προηγηθεί
ένα τηλεφώνημα από έναν κάτοικο του οικισμού Σέσι Γραμματικού από τις
τότε καταστροφές στη παραλία. Η κάτοικος συγκεκριμένα την ημέρα αυτή
έβαλε τα κλάματα. Ζω πολλά χρόνια εδώ που είπε τέτοια καταστροφή δεν
έχω ξαναδεί. Κυριάκο κάνε κάτι. Την ημέρα αυτή δεν κοιμήθηκα
προσπάθησα να δω πως θα βοηθήσω και έτσι βρήκα τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος. Πράγματι από τότε ανοίχτηκε φάκελος για το ΧΥΤΑ
Γραμματικού και πάνω σε αυτόν είχαμε πριν από λίγες μέρες την Τελική
Πράξη Παράβασης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Αξιότιμε κύριε
Κουλουμπή θα μπορούσα να σας γράψω πολλά αλλά δεν θέλω να σας¨"
τρομάξω".

~~~~~~~~~~~~~

Πάμε στην Επιτροπή Αναφορών

Το 2010 ο κύριος Δαμάσκος Μηχανολόγος Μηχανικός προχώρησε στην
εκπόνηση δυο μελετών. Μια από το Πανεπιστήμιο Θράκης τμήμα
περιβάλλοντος με τον κύριο Δρ, Ραψομανίκης και μια ακόμα με το
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τομέα Γεωλογίας με τον κύριο Δρ.
Κελεπερτζή.

Αξίζει να σημειωθεί για την ιστορία, όχι πως πρέπει να σας
ενδιαφέρει, ο κύριος Δαμάσκος πούλησε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και
χρησιμοποίησε μέρος του ποσού αυτού για την αποπληρωμή των μελετών.
Οικονομικά επίσης μας βοήθησε και ο Σύλλογος του οικισμού Σέσι.

Το 2011 ο κύριος Παπαδιγενόπουλος συγκέντρωσε 2225 υπογραφές από τους
κατοίκους και η αναφορά στάλθηκε στην Επιτροπή Αναφορών. Μέσα η
αναφορά είχε και τις Μελέτες αυτές όπως και το όνομα μου.
Την ίδια περίοδο στείλαμε αναφορά Γκίκας - Δαμάσκος παράλληλα στον
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. ( Υπήρχε σκοπιμότητα να γίνει έτσι την οποία
δεν θα σας αναλύσω επι του παρόντος ).. Επειδή έτρεχε η αναφορά του
κύριου Παπαδιγενόπουλου ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μας έκλεισε την
δική μας αναφορά και μας παρέπεμψε στην Επιτροπή Αναφορών. από 'κει
και πέρα ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν.
Δεν γνωρίζω τις 12 αναφορές - υπομνήματα του Δήμου Μαραθώνα και πότε
αυτές εστάλησαν γνωρίζω πολύ καλά όμως ότι για κάποιο διάστημα ο Δήμος
μάζευε υπογραφές για να σταλούν στην Ε.Ε. Αν στάλθηκαν και πως
στάλθηκαν δεν το γνωρίζω !!! ( Πείτε μα όμως σας παρακαλώ θερμά όσο
μας κόστισαν οι νομικές αυτές υπηρεσίες ).

Γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Κουλουμπή ότι ήταν η Ε.Α. ήταν να έρθει
στις 30 Μαΐου το οποίο ταξίδι αναβλήθηκε και είχαμε το ταξίδι στις
18-20 /09/2013.


Πολύ συνοπτικά σας αναφέρω ότι πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στις
18/09/2013 στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα στις 09.00
π.μ. όπου και είχα προσκληθεί τόσο εγώ όσο και ο κύριος Δαμάσκος
μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ μαζί με τον κύριο Κεφαλά επίσης μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ,
τον κύριο Δρ. Κελεπερτζή. Ήταν ο κύριος Παπαδιγενόπουλος , ο κύριος
Βορίδης , ο κύριος Παπαδόπουλος για το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, ο κύριος
Μαρμάρου για το ΧΥΤΑ Φυλής και άλλος κόσμος που δεν γνωρίζω και
φοβάμαι ότι θα τους αδικήσω. Ο σκοπός της συνάντησής μας αυτής ήταν
να ανταλλάξουμε εμπεριστατωμένες απόψεις ως καταγγέλλον με τα μέλη της
Επιτροπής Αναφορών. 'Όπως και έγινε. ΄Στη συζήτηση που έγινε είπαμε
για το Γραμματικό αλλά και για το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην Πατρίδα μας. ( Η συνάντηση αυτή μπορώ να πω ότι
διήρκησε πάνω από 2 ώρες )

Αμέσως μετά προχωρήσαμε για συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ. Φύγαμε με το πούλμαν
από τα γραφεία της Ε.Ε. στο ΥΠΕΚΑ. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος
Παπαδόπουλος δεν μας επετράπει η είσοδος μας στο Υπουργείο. Λογικό
είναι αφού είμαστε κόκκινο πανί !!! Καθόμασταν στην είσοδο και
περιμέναμε. Η φρουρός ήταν μια αξιολάτρευτη γυναίκα μας κράτησε
συντροφιά μαζί με άλλους φρουρούς της εισόδου. Οι άνθρωποι μάλιστα
μου προσέφεραν και μια καρέκλα. Τους ευχαριστώ θερμά. Η συνάντηση
διήρκησε λίγο λιγότερο από 2 ώρες. Μόλις κατέβηκαν οι Ευρωβουλευτές
αναχωρήσαμε με το πούλμαν για το Γραμματικό.

Σε όλη την διαδρομή είχα την ευτυχία να συνομιλήσω επίσης με πολλούς
Ευρωβουλευτές. Είχα είδη φτιάξει ένα φάκελο με πολύ φωτογραφικό υλικό
και κείμενα στα αγγλικά τον οποίο παρέδωσα ιδιοχείρως. Πίσω μας
ακολουθούσε το αυτοκίνητο της Ασφάλειας. ( Η διαδρομή διήρκησε
περίιπου στα 55 λεπτά)

Πρώτος μας σταθμός Δήμος Μαραθώνα. Εκεί μας περίμενε το περιπολικό
του Α.Τ. Μαραθώνα και φτάσαμε στο Μουσείο Μαραθώνα. Σεπτέμβρης ζέστη.
Στην είσοδο του Μουσείου ήταν η κυρία Σπανού και η κυρία Πόπη
Κοροβέση. η κυρία Κοροβέση με αναγνώρισε. ( Καλως μας όρισε Κυριάκο
μου. μου είπε). Καλώς σας βρήκα της είπα. Με αγκάλιασε και την
φύλλισα. Τι θέλεις να σου προσφέρω ?? - Μου είπε κυρία.. Ένα ποτήρι
νερό παρακαλώ !!! Και αμέσως μου έδωσε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό.

Προχωρήσαμε στο Μουσείο και φτάσαμε στην αίθουσα με το τραπέζι που
δείχνει η φωτογραφία. Αρχικά πήγα να καθίσω, διαπίστωσα όμως ότι δεν
χωρούσαμε όλοι στο τραπέζι. Από ευγένεια σηκώθηκα και παραχώρησα την
θέση μου σε έναν από τους Ευρωβουλευτές . Το συνεργείο με τους
μεταφραστές κάθονταν πίσω μου στις μπλε καρέκλες. Εγώ προτίμησα να
καθίσω ΟΡΘΙΟΣ δίπλα στον Mr David Lowe

Πρώτος το λόγο τον έλαβε ο Ίσπανός Ευρωβουλευτής Mr Iturgaiz Angulo.
Στην συνέχεια ο Αξιότιμος κύριος Δήμαρχος λέγοντας αυτά που είπε-
δηλαδή ότι υπάρχουν ΜΕΛΕΤΕΣ ( Ποιες ΜΕΛΕΤΕΣ???? ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ?????? )
που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα της
περιοχής και πως υπάρχει το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τον
λόγο τον έλαβε ο Αγαπητός κύριος Νίκος Χρυσίνας και μεταξύ των άλλων
αφού είπε και εκείνος για την ακαταλληλότητα της Περιοχής του ΧΥΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ο κύριος Χρυσίνας έκλεισε με την φράση ΟΧΙ ΧΥΤΑ
ανακύκλωση στη ΠΗΓΗ.

Η όλη συζήτηση στο στρογγυλό τραπέζι διήρκησε 13 λεπτά και 48
δευτερόλεπτα. Μετά μεταφερθήκαμε στο Μπουφέ.
Εκεί άκουσα την Κυρία Παληαδέλη να ρωτάει το κ Δήμαρχο τι κάνει με την
ανακύκλωση. ( Έσκυψα το κεφάλι με αυτά που άκουσα και προχώρησα ).

Μετά κάποιος ρωτούσε να μάθει από τον κύριο Χρυσίνα αν το Γραμματικό
που έχει το πρόβλημα κάνει ανακύκλωση. ( Ξανα έσκυψα το κεφάλι με αυτά
που άκουσα και προχώρησα). Στο μπουφέ καθίσαμε περί τα 20 λεπτά
??΄Κάπου εκεί !!! Προχωρήσαμε μπήκαμε στο πούλμαν από Μαραθώνα και
ανηφορίσαμε για Γραμματικό. Στο πούλμαν μέσα ανηφορίζοντας για
Γραμματικό ήρθε μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Κοροβέσης.. Με μνήματα
ενημέρωνα το κόσμο που είμαστε για να συγκεντρωθούνε...Βλέπετε έκανε
ζέστη την ημέρα αυτή !!!

Τα υπόλοιπα επάνω στο ΧΥΤΑ που ήμουν και γω αλλά και σεις εκεί το γνωρίζετε .

Στις 20-09/13 που ήμουν και γω παρόν στο ΧΥΤΑ Φυλής προφανώς να μη σας
ενδιαφέρει !!! Και γιατί να σας ενδιαφέρει άλλωστε ??????????
Άλλωστε, όπως μας λέτε εσείς σαν ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ κάνετε το χρέος σας
και τα στέλνετε στο ΧΥΑ Φυλής ..ΈΤΣΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ?????????

¨Όμως γιατί αναγκάζομαι να απολογηθώ
Για κάποιους που δεν με είδαν ??? ενώ ήμουν
παρόν ???
Πάλι εκτός θέματος δεν βγήκαμε ???
Με πιστεύετε κύριε Κουλουμπή ότι την ημέρα αυτή ήμουν και γω παρόν ????
Τον αν είχε πρόσκληση ο Δήμος από την Επιτροπή Αναφορών την ημέρα αυτή
καλώς την είχατε !!! Αυτό είναι το θέμα μας ???

Εγώ τις μελέτες του Βιολογικού στο Γραμματικό δεν ζήτησα

Με Εκτίμηση

Κυριάκος ΓκίκαςΥΓ - Στη φωτογραφία που μας δείχνετε δεν είναι όλοι οι Ευρωβουλευτές
και ήταν και άλλοι που κάθονταν στις μπλε καρέκλες. Τι σημαίνει αυτό
ότι δεν ηταν παρόν στο Δημαρχείο ???????


~~~~~~~~~~~~~


Σχετικό 1

From:
Margarita Karavasili [mailto:ritakar@tee.gr]
Subject: FW: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ


ΥΠΕΚΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, κ. Παναγιώτη Μέρκο
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)


Αγαπητέ Παναγιώτη,

Σου διαβιβάζω καταγγελία-αίτημα του κ. Κυριάκου Γκίκα, που μου
περιήλθε ηλεκτρονικά, σχετικά με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που προκλήθηκαν μετά από την καλοκαιρινή καταιγίδα, στις 26.07.2010,
στον οικισμό Σέσι Γραμματικού και στον Ευβοϊκό κόλπο οι οποίες, όπως
υποστηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ Γραμματικού,
προέρχεται από το υπό κατασκευή ΧΥΤΑ. Η σχετική καταγγελία αναφέρεται
ακόμη σε χιλιάδες κυβικά μέτρα λάσπης, που προέρχονται από το
εργοτάξιο με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές η παραλία του
Γραμματικού και εκτιμάται ότι «την ίδια πορεία θα ακολουθήσουν οι
τόνοι σκουπιδιών, εάν συνεχισθεί η ακατανόητη εμμονή στην κατασκευή
ΧΥΤΑ»...

Αναρωτιέται ο καταγγέλων «πως είναι δυνατόν ένα πολύ καλό επιστημονικά
ανθρώπινο δυναμικό στο Υπουργείο σας, να επιτρέπει οικολογικές
καταστροφές σαν αυτή στις 26/07/2010 στον Ευβοϊκό Κόλπο από τις
εργασίες του ΧΥΤΑ στο Μαύρο βουνό Γραμματικού. Τα ερωτήματα είναι
εύλογα για το τι μέλη γενέσθαι κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ».

Για τους ανωτέρω λόγους και με δεδομένο ότι η προστασία του
περιβάλλοντος αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, σε παρακαλώ:

1. να διαπιστωθεί το βάσιμο της καταγγελίας, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ (παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και τήρησης περιβαλλοντικών όρων) σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνοντας την Υπουργό ΠΕΚΑ και εμένα προσωπικά.

2. να προβεί η ΕΥΕΠ σε σχετικό έλεγχο της τυχόν περιβαλλοντικής
ζημιάς στην περιοχή, διερευνώντας τα αίτια και τις ευθύνες,
προκειμένου να προχωρήσει η Ειδική Γραμματεία στην εφαρμογή της
νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Π.Δ. 148/2009)
καταλογίζοντας την ευθύνη και το κόστος αποκατάστασης στους
περιβαλλοντικά υπεύθυνους.

3. να ελεγχθούν όλα τα δεδομένα του σχεδιαζόμενου έργου, σε
σχέση με την Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την εφαρμογή
αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες ή ατέλειες που μπορεί να
ενέχουν – στο μέλλον – κινδύνους ανάλογων φαινομένων.

Τέλος, παρακαλώ όπως συντονίσεις τις ενέργειές σας με αυτές που τυχόν
αναλάβουν ο Ειδικός Γραμματέας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων, κ. Α.
Ανδρεαδάκης, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λ.
Ρακιντζής, στους οποίους απευθύνεται επίσης η σχετική καταγγελία.

Φιλικά

Μαργαρίτα Καραβασίλη
Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μεσογείων 119
Τηλ: 210 6974707
210 6974714
E-mail: karavasilim@eka.ypeka.grΥ.Γ. Oi περαιτέρω ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρακαλώ να
απευθύνονται στο e-mail karavasilim@eka.ypeka.gr


~~~~~~~~~~~~~

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑMakis Kouloubis 

Επιγραμματικά και μόνο για τους φίλους μου τους
Γραμματικιώτες, που δήθεν αναρωτιούνται για το έργο επί Δημαρχίας
Ιορδάνη Λουίζου που έγινε στην περιοχή τους και κάνουν πως δεν ξέρουν.
Ας γυρίσουμε λοιπόν 3 χρόνια πίσω και ας αναλογιστούμε.
Σε ποια φάση ήταν τότε το θέμα του ΧΥΤΑ και που βρίσκεται σήμερα,
ύστερα και από το πρόσφατο Πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
κλείνει ουσιαστικά την υπόθεση.
Σε πόσα εκατομμύρια είχε φτάσει το ληξιπρόθεσμο χρέος της Κοινότητας
Γραμματικού από τις γνωστές παλιές «αμαρτίες» και ποιος το ξεχρέωσε.
Αν υπάρχει σήμερα η γνωστή χωματερή του Γραμματικού και αν τα
σκουπίδια μεταφέρονται πλέον στον Σταθμό Μεταφόρτωσης στη Νέα Μάκρη.
Όλα τα παραπάνω, συν οι δεκάδες ασφαλτοστρώσεις δρόμων, συν οι
αναπλάσεις του δικτύου και δεξαμενών ύδρευσης, συν ο ηλεκτροφωτισμός
του γηπέδου, η δημιουργία ΚΑΠΗ και άλλα που ίσως ξεχνώ, φαίνεται ότι
έγιναν …με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Και όλα όσα έχουν πάρει
ήδη τον δρόμο τους να γίνουν, θα γίνουν προφανώς με την …ευχή του
Μητροπολίτη στον Ψινάκη.

~~~~~~~~~~~~~

Makis Kouloubis 

Αγαπητέ Kyriakos Gkikas. Επανέρχεστε στο θέμα, της
υποτίθεται παράνομης χωματερής, που γνωρίζετε καλά ότι ποτέ ουσιαστικά
δεν υπήρξε. Σε χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης μαζεύτηκαν προσωρινά,
πριν από 10 περίπου χρόνια, κάποιοι μεγάλοι όγκοι κλαδιών δασικών
δένδρων που είχαν πέσει από τον χιονιά και έπρεπε κάπου να πάνε. Και ο
χώρος έχει σήμερα αποκατασταθεί πλήρως και ο Δήμαρχος έχει δικαιωθεί
πανηγυρικά από κάθε δίωξη. Στη Νέα Μάκρη εξάλλου δεν υπήρχε ποτέ
ανάγκη δημιουργίας παράνομης χωματερής, για τον απλό λόγο ότι από
20ετίας διαθέτει Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, όπου σήμερα
συγκεντρώνονται όλες οι ποσότητες σκουπιδιών του Καλλικρατικού Δήμου
για μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Λιοσίων.

~~~~~~~~~~~~~

Makis Kouloubis 
Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Οι Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος και η Επιτροπή της Ε.Ε. μας επισκέφθηκαν για έλεγχο, όχι
για κανέναν άλλο λόγο αλλά γιατί τους προσκάλεσε ο Δήμος. Με τον
Δήμαρχο και τη Δημοτική Επιτροπή, παρόντος και του Ευρωβουλευτή μας κ.
Χουντή, είχαν δίωρη συνάντηση πριν ανέβουν για έλεγχο στον χώρο του
ΧΥΤΑ. Η απαντητική εξάλλου επιστολή, για την επίσκεψή τους, προς στον
Δήμαρχο τα λέει όλα. Αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες επιστολές, προς
κάποιους άλλους που δεν ξέρω, ας αναφερθούν συγκεκριμένα. Σας
καταλαβαίνω. «Η νίκη» όπως λέει και η παροιμία, «έχει πολλούς
πατεράδες, η ήττα κανέναν».

~~~~~~~~~~~~~

Makis Kouloubis 
Όσον αφορά τον Βιολογικό, πιστεύω ότι όσοι επιμένουν
να μένουν μερικά χρόνια πίσω, θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν τη
νέα πραγματικότητα που έφερε στη ζωή των κατοίκων ο νέος ενιαίος Δήμος
Μαραθώνος. Όπως και νάχει, ο χώρος επεξεργασίας του Βιολογικού, στο
σημείο που βρίσκεται, όχι μόνο δεν ενοχλεί κανένα αστικό κέντρο, όχι
μόνο δεν βλάπτει τον κόλπο του Μαραθώνα αλλά ίσως και να απέχει
περισσότερο από το κέντρο του Γραμματικού απ΄όσο το κέντρο του
Μαραθώνα, ίσως και της Νέας Μάκρης.
Ίσως ο …νέος Δήμαρχος να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του και να αλλάξει
τα δεδομένα, μεταφέροντάς το προς Νέο Βουτζά, Μάτι ή και Άγιο Ανδρέα.
Ρωτήστε τον …άμα τον δείτε.


Makis Kouloubis Κύριε Kyriakos Gkikas, Επειδή ήμουν παρών στη
συνάντηση, δεν σας θυμάμαι. Μήπως δεν θυμάμαι καλά;

~~~~~~~~~~~~~

From: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Αγαπητέ κύριε Γκίκα,
Σε απάντηση ερωτημάτων που μας θέσατε, σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Όταν θα έχουμε τη σχετική έγκριση θα σας ενημερώσουμε.
Β) Όταν γίνει ο Βιολογικός, θα συμπεριληφθεί και το Γραμματικό.
Γ) Η τέως Κοινότητα Βαρνάβα, στις μελέτες που ισχύουν σήμερα, θα
εξυπηρετηθεί από τον Δήμο Ωρωπού.
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος


Kyriakos Gkikas 
Και ορίστε το ερώτημα στον αξιότιμο κύριο Δήμαρχο του
Μαραθώνα για το Βιολογικό !! Άλλα το ρωτάω , α'λλη απάντηση λαμβάνω !!
March 21 at 5:05pm · Like
Kyriakos Gkikas Λονδίνο 25-02-2014

Γράφει ο Πληβείος του Γραμματικού - Κυριάκος Γκίκας

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Το μόνο που γνωρίζω μέχρι σήμερα για το ΚΕΛ Μαραθώνα είναι οτι
πρόκειται να κατασκευαστεί στο Γραμματικό και θα εξυπειρετεί τις
Δημοτικές Κοινότοτες Μαραθώνα και Νέα Μάκρη ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ.
Επίσης,
Το άλλο που γνωρίζω είναι οτι πρόκειται να γίνει σε περιχή με ΘΕΑ τη
ΘΑΛΑΣΣΑ - Νότιος Ευβοϊκός.

Και μιας και θα έχουμε εκλογές !!!
Μπορείτε να μας στείλετε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
εξέταση ???
Επίσης, όπως μας ενημερώσετε για την ακριβή τοποθεσία.

Με Τιμή
Ο Πληβείος του Γραμματικού
Κυριάκος Γκίκας

-----------------------------------------

Kyriakos Gkikas http://exotaxyta.blogspot.gr/2014/02/blog-post_28.html
ΟΥΤΕ ΧΥΤΑ ΟΥΤΕ ΧΥΤΥ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ: Είναι άραγε σωστή τέτοια
αντιμετώπιση του κ. Δημάρχου...

exotaxyta.blogspot.com
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... Εμείς οι "Ενεργοί Πολίτες του Μαραθώνα"
στηρίζουμε τον αγώνα του λαού του Γραμματικού της Κερατέας και της
Φυλής. Το Γραμματικό, η Κερατέα αλλά και όλη η Β.Α. Αττική αποτελούν
την περιβαλλοντική και οικιστική ΑΝΆΣΑ της πρωτεύουσας! Αγωνιζόμαστε
ενάντια στα ΧΥΤΑ-Υπερασπίζουμε…

~~~~~~~~~~~~~

Kyriakos Gkikas
http://varnavasnews.blogspot.gr/2011/10/blog-post_28.html...

 Εδώ και τρία χρόνια προσπαθώ να μάθω τους Ισολογισμούς της πρώην Κοινότητας
Γραμματικού για τα έτη 2002 έως και 2010. Αφού ευχαριστήσω για
πολλοστή φορά τον Γενικό Γραμματέα του Ιδιαίτερου Γραφείου της
Κυβέρνησης μετά τη διαμεσολάβηση του καταφέραμε να μάθουμε τον
Ισολογισμό της πρώην Κοινότητας Γραμματικού μόνο για το οικονομικό
έτος 2010.

Από το 2002 έως το 2010 μεσολαβούν 8 χρόνια. Τελικά δεν κατάφερα μέχρι
σήμερα να λάβω γνώση για τις "αμαρτίες" !!! Δεν γνωρίζω όμωσ αι τις
'αμαρτίες' σε Μαραθώνα - Βαρνάβα και Νέα Μάκρη για το έτοσ μέχρι και
το 2010.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ: Το μπάχαλο της Δημόσιας διοίκησης …
 Ο Κ. Γκίκας
περιμένει ακόμη...
varnavasnews.blogspot.com
Ελεύθερη ανάρτηση σκέψεων, απόψεων, ιδεών για πολιτικά, τοπικά,
πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και άλλα θέματα.

~~~~~~~~~~~~~

Kyriakos Gkikas 

Αγαπητέ Κύριε Κουλουμπή δεν επανέρχομαι, απλά προσπαθώ
να παραθέσω τα γεγονότα ..'Οπως πολύ καλά γνωρίζετε με τον ΧΑΔΑ της
Νέας Μάκρης ασχολήθηκε η Δικαιοσύνη υπήρχε έκθεση των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος , της WWF Hellas, και πολλών άλλων... Τίποτα λίγοτερο
και τίποτα περισσότερο..Άλλωστε τα αρχικά ερωτήματα ηταν άλλα !!!!
Κανείς δεν αναφέρθηκε για ΧΑΔΑ ούτε σε Γραμματικό , ούτε σε Νέα
Μάκρη.. Αγαπητέ κύριε Κουλουμπή τα ερωτήματα που έχουν λεχθει παραπάνω
είναι ξεκάθαρα. Και ας πάμε στο Βιολογικο... ¨Ο Δήμος Μαραθώνα θα
κατασκευάσει το Βιολογικό στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ???? ΝΑΙ ή ΟΧΙ ??????


~~~~~~~~~~~~~

Kyriakos Gkikas Αξιότιμε κύριε Κουλουμπή πάρτε θέση και πείτε μας που
θα γίνει ο Βιολογικός και να μασ στείλετε τις μελέτες να τις
εξετάσουμε ( ΜΠΕ & Υδρογεωλογική Μελέτη για το Βιολογικό Μαραθώνα)...
Παρακαλώ θερμά πάρτε θέση ..Σας Ευχαριστώ !!!
20 hours ago · Like

~~~~~~~~~~~~~

Kyriakos Gkikas 

Αξιότιμε Κύριε Κουλουμπή,

Αν με ρωτήσετε αν πρέπει να γίνει ο Βιολογικός θα σας απαντήσω οτι ΟΧΙ
ΜΟΝΟ πρέπει να γίνει, αλλά ΕΠΡΕΠΕ να είχε γίνει εδω και χρόνια.
Αν με ρωτήσετε που πρέπει να γίνει θα σας απαντήσω εκεί που οι
Επιστήμονες θα μας πουν...
Αυτό που πρέπει να καταλάβει τόσο ο Νέο Μακρινός, όσο και ο
Μαραθωνήτης είναι οτι δεν θέλει ένα έργο (π.χ. Βιολογικό) για να λέει
απλά οτι έγινε, αλλά ένα έργο ώστε να είναι χρήσιμο
για όλους τουσ Δημότες του Μαραθώνα !!!
Μα δεν μπορεί να καταλάβει ο Νεο Μακρινός κάτοικος οτι αν γίνει σε μια
περιοχή ακατάλληλη απο Οικονομικής και Τεχνικήσ φύσης ο πρώτος που θα
πληγεί θα είναι ο ίδιος ???
Θέλλυμε ένα Βιολογικό που θα λειτουργεί με 20 ευρώ ανά οικία ή με 150
ευρώ ??????????????
Αξιότιμε κύριε Κουλουμπή,
Ξέρετε αν υπάρχει μελέτη κόστους και επιμερισμός του ανά κάτοικο
σήμερα, ο Δήμος έχει στοιχεία πραγματικής οίκησης, επίσης μελέτη
οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης του έργου σε βάθος
χρόνου,δεδομένης της θέσης του έργου για το Βιολογικό Μαραθώνα.

Κάτοικε της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα - Μαζί σου είμαι με τρέξεις
να πεις ότι τρέχω για το Γραμματικό !!!

~~~~~~~~~~~~~

Kyriakos Gkikas 

Έχετε δίκιο με την Δημοτική Αρχή βρισκόμασταν στην
Ευρωβουλή μαζί στα διπλά έδρανα αλλά δεν είναι αυτο το θέμα μας !!!
16 hours ago · Like
Kyriakos Gkikas Στην "δίωρη" συνάντηση ήμουν και 'γω παρόν. Συγνώμη
αλλά δεν ήταν δίωρη η συνάντηση ήταν πολύ λιγότερο!! Άλλο είναι το
θέμα μας!! Μπορώ να έχω σας παρακαλώ τις μελέτες του
Βιολογικού;;;??????
16 hours ago · Like

~~~~~~~~~~~~~Βασίλης Δελαγραμμάτικας

"Δρυός πεσούσης πάς ανηρ ξυλεύεται."

1. Για να μας πείσει ο κ. Κουλουμπής για τη "συμβολή" του Δήμου Μαραθώνα στην Αναφορά της Επιτροπής των Ευρωβουλευτών να μας παρουσιάσει το έγγραφο της που αναφέρει ποιοι είναι οι αναφέροντες. Φυσικά δεν το κάνει γιατί θα αποκαλυφθεί η απουσία του Δήμου.
2. Ομοίως δεν αναφέρεται ο Δήμος πουθενά στο πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος αφού δεν ενδιαφέρθηκε αλλά ούτε στήριξε τις προσπάθειες που χρόνια έκανε η Επιτροπή Γραμματικού-Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ.
3. Η μόνη εμπλοκή του Δήμου με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, ήταν στην τυπική φιλοξενία -υποδοχή της. Η διάρκειά της δηλώνει πόσο "εξαντλητική" ήταν η επιχειρηματολογία του στα 14 λεπτά που κάθισαν στο τραπέζι. Ακόμα και τις μελέτες που παράγγειλαν και πλήρωσαν άτομα από την Επιτροιπή (κατοίκων) Γραμματικού-Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ οικιοποιήθηκε αναφέροντας τες. Να αναφέρουμε ότι όταν σε Δημοτικό Συμβούλιο ζητήσαμε από τους έμμισθους δημοτικούς παράγοντες να συνεισφέρουν, σε όλα αυτά τα έξοδα, εισπράξαμε το αστρονομικό ποσό των 10 (δέκα) € από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρ. Στάμο.
4. Η ευνοϊκή έκθεση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου ήταν αποτέλεσμα της αναφοράς με τις 2.225 υπογραφές κατοίκων που συγκέντρωσε Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ. Γιατί αλήθεια πουθενά δεν αναφέρεται η επιτροπή; Να σημειώσουμε τις επανηλειμένες προσπάθειες της για:
-έκδοση αδείας ερευνητικής γεώτρησης και πληρωμή γεωτρύπανου που εμποδίστηκε την τελευταία στιγμή, καθώς ανακλήθηκε αιφνιδιαστικά με προφορική εντολή η άδεια.
-συνεχείς πιέσεις με παραστάσεις, πρόκληση ερωτήσεων στη βουλή κλπ, για την έκδοση του τελικού πορίσματος του Γεν. Επιθεωρητή Περιβάλλοντος.
-διαρκείς προσπάθειες διατήρησης του ενδιαφέροντος επί του θέματος με διοργάνωση συνελεύσεων στο χωριό, δυο συγκεντρώσεων στην πλατεία (στα 2 χρόνια της επίθεσης των ΜΑΤ και στην αναβολή της πρώτης επίσκεψης των Ευρωβουλευτών), διοργάνωση συναυλίας . Διοργάνωσε την διαμαρτυρία κατοίκων (είχε δρομολογήσει και λεωφορείο) κατά την αυτοψία των Ευρωβουλευτών το Σεπτέμβριο κ.ά.
Αυτά μερικά και ενδεικτικά της δράσης της Επιτροιπής (κατοίκων) Γραμματικού-Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ.
Περιμένω να αποκατασταθεί η αλήθεια.
Θέλω να πιστεύω ότι το αρχικό ρητό δεν θα επιβεβαιωθεί τελικά.Kyriakos Gkikas

προς Grammateia, Υπουργός, Χατζηδάκης, Βαρτζόπουλος, pkampouris, Καλογερόπουλος, Γιαννακοπούλου, genikos, Γιώργος, ggb1, grammatia-kata., gen-sec, Νίκος, gensecr, secretary.gen.., Argiro, ΕΝΠΕ, Μανώλης, sg, gg, Γερακούδη, gg, Χριστιάνα, ggg, ΑΜ-Θ


Λονδίνο 25-03-2014


Καλημέρα σας και χρόνια Πολλά.
Εκ παραδρομής και για αποκατάσταση της τάξης ξέχασα να αναφέρω και την
Πραγματογνωμοσύνη κατ’ εντολήν του ΙΝΕΠΕΠ ( Ινστιτούτο Επιστημονικών
Εφαρμογών και Πολιτισμού)
για την κατασκευή εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α. στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής στη
Θέση Μάρι Βουνό Γραμματικού.
Η συγκεκριμένη μελέτη κατατέθηκε επίσημα και υπογεγραμμένη στο ΣτΕ από
τον πρόεδρο του ΙΝΕΠΕΠ. Κατατέθηκε από τον Αξιότιμο κύριο Κωνσταντίνο
Κουλούρη πρόεδρο του ΙΝΕΠΕΠ αφιλοκερδός και επισημάνθηκε στην
εισηγήτρια να ληφθεί σοβαρά υπόψη του ΣτΕ.
Σας ζητώ συγνώμη για την παράληψή μου.

Σας απαντώ,

( Μη φοβάστε δεν σας δημοσιοποιώ το όνομα) !!

Δεν προσπαθώ να το «παίξω» κάτι. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που
ασχολήθηκα με όλη αυτή την Ιστορία του ΧΥΤΑ και των ΧΥΤΑ. Οι Ιστορικοί
του μέλλοντος θα το κρίνουν. ( Δεν είναι αυτή η δουλειά μου, αλλά
βλέπετε αυτών που είναι η δουλειά και πληρώνονται από τον Ελληνικό Λαό
– ότι τον ΚΟΡΟΪΔΕΎΟΥΝ, ότι τους εμπαίζουν, ότι τους εξαπατούν !!
Ασχολήθηκα γιατί έβλεπα ότι οδηγούμαστε στο γκρεμό !! ΌΧΙ ΜΟΝΟ Η
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΑΜΤΙΚΟΥ- Η ΦΥΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ!!
Με αφορμή τις δηλώσεις που διάβασα από τον Αξιότιμο κύριο Κουλουμπή
εκπρόσωπο τύπου του Δήμου Μαραθώνα με έβγαλαν έξω από τα ρούχα μου.
Για θέματα που τα ζω, που τα γνωρίζω , που ασχολούμαι που έχω δώσει
όλο μου το ΕΙΝΑΙ , τέτοια ενημέρωση δεν την χρειάζομαι.
Το ερώτημα του Γκίκα κύριε Κουλουμπή και κύριοι της Δημοτικής Αρχής,
και αυτό ΕΙΝΑΙ το ανησυχητικό, - ( This is the main idea) - είναι αν
για αυτά τα πράγμα που τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ΕΧΟΥΜΕ τέτοιου
είδους ενημέρωση από τον ΔΗΜΟ, φανταστείτε για άλλα πράγματα που
έχουμε πλήρη ΣΚΟΤΑΔΙ , φανταστείτε τι γίνεται
Μπορείτε να το καταλάβετε κύριοι Δημότες του Μαραθώνα
Αυτό είναι το ερώτημα του Γκίκα

Ποιος από την Δημοτική Αρχή μπορεί να μας απαντήσει επ’ αυτών ???

Με Εκτίμηση
Κυριάκος Γκίκας


ΠΗΓΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΚΑΤ΄ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΙΝΕΠΕΠ

ΙΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(υπ όψη κου Κωνσταντίνου Κουλούρη)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΡ. ΣΑΝΤ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ SURREY Εγω ρώτησα για τις μελέτες του Βιολογιικού ! στο Γραμματικό !!! Όρίστε
 που καταλήξαμε.
 Διαβάστε κάτω τις τοποθετήσεις του Αξιότιμου κύριου Κουλουμπή---
 Επικοινωνία απο Face Book..( Απόσπασμα της επικοινωνίας )
 Λονδίνο 23-03-2014
 Ο κύριος Κουλουμπής είναι Διευθυντής στο Γραφείο Τύπου του Μαραθώνα.
 Αγαπητέ Κύριε Κουλουμπή,

 Μόλις επέστρεψα από επαγγελματικό ταξίδι στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
 και τώρα πίσω στο Λονδίνο.
 Όπως σας υποσχέθηκα περνάω στη φάση των διευκρινήσεων, τόσο για τους
 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος όσο και στην Επίσκεψη Αναφορών στις
 18/09/2013.

Επιγραμματικά για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σας απαντώ ότι η
 πρώτη μου επικοινωνία ήταν στις 03/07/2010 όταν έστειλα επιστολή στην
 τότε Ειδική Γραμματέα Περιβάλλοντος Κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη. Την
ευχαριστώ θερμά για την αξιέπαινη πρωτοβουλία της που πάνω από όλα
 έκανε το καθήκον της και διαβίβασε την καταγγελία μου στον αρμόδιο
 Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος, κ. Παναγιώτη Μέρκο. Είχε προηγηθεί
 ένα τηλεφώνημα από έναν κάτοικο του οικισμού Σέσι Γραμματικού από τις
 τότε καταστροφές στη παραλία. Η κάτοικος συγκεκριμένα την ημέρα αυτή
 έβαλε τα κλάματα. Ζω πολλά χρόνια εδώ που είπε τέτοια καταστροφή δεν
 έχω ξαναδεί. Κυριάκο κάνε κάτι. Την ημέρα αυτή δεν κοιμήθηκα
 προσπάθησα να δω πως θα βοηθήσω και έτσι βρήκα τους Επιθεωρητές
 Περιβάλλοντος. Πράγματι από τότε ανοίχτηκε φάκελος για το ΧΥΤΑ
 Γραμματικού και πάνω σε αυτόν είχαμε πριν από λίγες μέρες την Τελική
 Πράξη Παράβασης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Αξιότιμε κύριε
 Κουλουμπή θα μπορούσα να σας γράψω πολλά αλλά δεν θέλω να σας¨"
 τρομάξω".
Πάμε στην Επιτροπή Αναφορών

 Το 2010 ο κύριος Δαμάσκος Μηχανολόγος Μηχανικός προχώρησε στην
 εκπόνηση δυο μελετών. Μια από το Πανεπιστήμιο Θράκης τμήμα
 περιβάλλοντος με τον κύριο Δρ, Ραψομανίκης και μια ακόμα με το
 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τομέα Γεωλογίας με τον κύριο Δρ.
 Κελεπερτζή.

 Αξίζει να σημειωθεί για την ιστορία, όχι πως πρέπει να σας
 ενδιαφέρει, ο κύριος Δαμάσκος πούλησε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και
 χρησιμοποίησε μέρος του ποσού αυτού για την αποπληρωμή των μελετών.
 Οικονομικά επίσης μας βοήθησε και ο Σύλλογος του οικισμού Σέσι.

 Το 2011 ο κύριος Παπαδιγενόπουλος συγκέντρωσε 2225 υπογραφές από τους
 κατοίκους και η αναφορά στάλθηκε στην Επιτροπή Αναφορών. Μέσα η
 αναφορά είχε και τις Μελέτες αυτές όπως και το όνομα μου.
 Την ίδια περίοδο στείλαμε αναφορά Γκίκας - Δαμάσκος παράλληλα στον
 Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. ( Υπήρχε σκοπιμότητα να γίνει έτσι την οποία
 δεν θα σας αναλύσω επι του παρόντος ).. Επειδή έτρεχε η αναφορά του
 κύριου Παπαδιγενόπουλου ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μας έκλεισε την
 δική μας αναφορά και μας παρέπεμψε στην Επιτροπή Αναφορών. από 'κει
 και πέρα ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν.
 Δεν γνωρίζω τις 12 αναφορές - υπομνήματα του Δήμου Μαραθώνα και πότε
 αυτές εστάλησαν γνωρίζω πολύ καλά όμως ότι για κάποιο διάστημα ο Δήμος
 μάζευε υπογραφές για να σταλούν στην Ε.Ε. Αν στάλθηκαν και πως
 στάλθηκαν δεν το γνωρίζω !!! ( Πείτε μα όμως σας παρακαλώ θερμά όσο
μας κόστισαν οι νομικές αυτές υπηρεσίες ).

 Γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Κουλουμπή ότι ήταν η Ε.Α. ήταν να έρθει
στις 30 Μαΐου το οποίο ταξίδι αναβλήθηκε και είχαμε το ταξίδι στις
 18-20 /09/2013.

 Πολύ συνοπτικά σας αναφέρω ότι πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στις
 18/09/2013 στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα στις 09.00
 π.μ. όπου και είχα προσκληθεί τόσο εγώ όσο και ο κύριος Δαμάσκος
 μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ μαζί με τον κύριο Κεφαλά επίσης μέλος της ΠΡΩΣΥΝΑΤ,
 τον κύριο Δρ. Κελεπερτζή. Ήταν ο κύριος Παπαδιγενόπουλος , ο κύριος
 Βορίδης , ο κύριος Παπαδόπουλος για το ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, ο κύριος
 Μαρμάρου για το ΧΥΤΑ Φυλής και άλλος κόσμος που δεν γνωρίζω και
φοβάμαι ότι θα τους αδικήσω. Ο σκοπός της συνάντησής μας αυτής ήταν
 να ανταλλάξουμε εμπεριστατωμένες απόψεις ως καταγγέλλον με τα μέλη της
 Επιτροπής Αναφορών. 'Όπως και έγινε. ΄Στη συζήτηση που έγινε είπαμε
 για το Γραμματικό αλλά και για το πρόβλημα της διαχείρισης των
 απορριμμάτων στην Πατρίδα μας. ( Η συνάντηση αυτή μπορώ να πω ότι
 διήρκησε πάνω από 2 ώρες )

>> Αμέσως μετά προχωρήσαμε για συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ. Φύγαμε με το πούλμαν
>> από τα γραφεία της Ε.Ε. στο ΥΠΕΚΑ. Τόσο εγώ όσο και ο κύριος
>> Παπαδόπουλος δεν μας επετράπει η είσοδος μας στο Υπουργείο. Λογικό
>> είναι αφού είμαστε κόκκινο πανί !!! Καθόμασταν στην είσοδο και
>> περιμέναμε. Η φρουρός ήταν μια αξιολάτρευτη γυναίκα μας κράτησε
>> συντροφιά μαζί με άλλους φρουρούς της εισόδου. Οι άνθρωποι μάλιστα
>> μου προσέφεραν και μια καρέκλα. Τους ευχαριστώ θερμά. Η συνάντηση
>> διήρκησε λίγο λιγότερο από 2 ώρες. Μόλις κατέβηκαν οι Ευρωβουλευτές
>> αναχωρήσαμε με το πούλμαν για το Γραμματικό.
>>
>> Σε όλη την διαδρομή είχα την ευτυχία να συνομιλήσω επίσης με πολλούς
>> Ευρωβουλευτές. Είχα είδη φτιάξει ένα φάκελο με πολύ φωτογραφικό υλικό
>> και κείμενα στα αγγλικά τον οποίο παρέδωσα ιδιοχείρως. Πίσω μας
>> ακολουθούσε το αυτοκίνητο της Ασφάλειας. ( Η διαδρομή διήρκησε
>> περίιπου στα 55 λεπτά)
>>
>> Πρώτος μας σταθμός Δήμος Μαραθώνα. Εκεί μας περίμενε το περιπολικό
>> του Α.Τ. Μαραθώνα και φτάσαμε στο Μουσείο Μαραθώνα. Σεπτέμβρης ζέστη.
>> Στην είσοδο του Μουσείου ήταν η κυρία Σπανού και η κυρία Πόπη
>> Κοροβέση. η κυρία Κοροβέση με αναγνώρισε. ( Καλως μας όρισε Κυριάκο
>> μου. μου είπε). Καλώς σας βρήκα της είπα. Με αγκάλιασε και την
>> φύλλισα. Τι θέλεις να σου προσφέρω ?? - Μου είπε κυρία.. Ένα ποτήρι
>> νερό παρακαλώ !!! Και αμέσως μου έδωσε ένα μπουκάλι παγωμένο νερό.
>>
>> Προχωρήσαμε στο Μουσείο και φτάσαμε στην αίθουσα με το τραπέζι που
>> δείχνει η φωτογραφία. Αρχικά πήγα να καθίσω, διαπίστωσα όμως ότι δεν
>> χωρούσαμε όλοι στο τραπέζι. Από ευγένεια σηκώθηκα και παραχώρησα την
>> θέση μου σε έναν από τους Ευρωβουλευτές . Το συνεργείο με τους
>> μεταφραστές κάθονταν πίσω μου στις μπλε καρέκλες. Εγώ προτίμησα να
>> καθίσω ΟΡΘΙΟΣ δίπλα στον Mr David Lowe
>>
>> Πρώτος το λόγο τον έλαβε ο Ίσπανός Ευρωβουλευτής Mr Iturgaiz Angulo.
>> Στην συνέχεια ο Αξιότιμος κύριος Δήμαρχος λέγοντας αυτά που είπε-
>> δηλαδή ότι υπάρχουν ΜΕΛΕΤΕΣ ( Ποιες ΜΕΛΕΤΕΣ???? ΕΚΑΝΕ Ο ΔΗΜΟΣ
>> ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ?????? ) που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα της
>> περιοχής και πως υπάρχει το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τον
>> λόγο τον έλαβε ο Αγαπητός κύριος Νίκος Χρυσίνας και μεταξύ των άλλων
>> αφού είπε και εκείνος για την ακαταλληλότητα της Περιοχής του ΧΥΤΑ
>> ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ο κύριος Χρυσίνας έκλεισε με την φράση ΟΧΙ ΧΥΤΑ
>> ανακύκλωση στη ΠΗΓΗ.
>>
>> Η όλη συζήτηση στο στρογγυλό τραπέζι διήρκησε 13 λεπτά και 48
>> δευτερόλεπτα. Μετά μεταφερθήκαμε στο Μπουφέ.
>> Εκεί άκουσα την Κυρία Παληαδέλη να ρωτάει το κ Δήμαρχο τι κάνει με την
>> ανακύκλωση. ( Έσκυψα το κεφάλι με αυτά που άκουσα και προχώρησα ).
>>
>> Μετά κάποιος ρωτούσε να μάθει από τον κύριο Χρυσίνα αν το Γραμματικό
>> που έχει το πρόβλημα κάνει ανακύκλωση. ( Ξανα έσκυψα το κεφάλι με αυτά
>> που άκουσα και προχώρησα). Στο μπουφέ καθίσαμε περί τα 20 λεπτά
>> ??΄Κάπου εκεί !!! Προχωρήσαμε μπήκαμε στο πούλμαν από Μαραθώνα και
>> ανηφορίσαμε για Γραμματικό. Στο πούλμαν μέσα ανηφορίζοντας για
>> Γραμματικό ήρθε μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Κοροβέσης.. Με μνήματα
>> ενημέρωνα το κόσμο που είμαστε για να συγκεντρωθούνε...Βλέπετε έκανε
>> ζέστη την ημέρα αυτή !!!
 Τα υπόλοιπα επάνω στο ΧΥΤΑ που ήμουν και γω αλλά και σεις εκεί τογνωρίζετε .
Στις 20-09/13 που ήμουν και γω παρόν στο ΧΥΤΑ Φυλής προφανώς να μη σας
ενδιαφέρει !!! Και γιατί να σας ενδιαφέρει άλλωστε ??????????
 Άλλωστε, όπως μας λέτε εσείς σαν ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ κάνετε το χρέος σας
 και τα στέλνετε στο ΧΥΑ Φυλής ..ΈΤΣΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ???

 ¨Όμως γιατί αναγκάζομαι να απολογηθώ
 Για κάποιους που δεν με είδαν ?????????? ενώ ήμουν
>> παρόν ???
 Πάλι εκτός θέματος δεν βγήκαμε ????????????????????
 Με πιστεύετε κύριε Κουλουμπή ότι την ημέρα αυτή ήμουν και γω παρόν ????
 Τον αν είχε πρόσκληση ο Δήμος από την Επιτροπή Αναφορών την ημέρα αυτή
 καλώς την είχατε !!! Αυτό είναι το θέμα μας ??????????

>> Εγω τις μελέτες του Βιολογικού στο Γραμματικό δεν ζήτησα

 Με Εκτίμηση
 Κυριάκος Γκίκας


ΥΓ - Στη φωτογραφία που μας δείχνετε δεν είναι όλοι οι Ευρωβουλευτές
 και ήταν και άλλοι που κάθονταν στις μπλε καρέκλες. Τι σημαίνει αυτό
 ότι δεν ήταν παρόν στο Δημαρχείο ???????


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου